Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Sınai Mülkiyet Hakları

 
Sınai Mülkiyet Hakları
Sınai Mülkiyet Hakları
 

Sınai mülkiyet hakları, bir ülkenin teknolojik ilerlemedeki önemli göstergelerinden biridir. Sınai kelimesinin kısaca açılımı, sanayi ile ilgili veya endüstriyel anlamlarındadır. Endüstriyel hakların, resmi kurumlardan tescili olarak tanımlayabiliriz. Haklar ülkesel koruma sağladığı için, koruma istenilen her ülkede, tescil yapılmalıdır. Hak sahipleri, haklarının kullanımını, kendisinin izni olmaksızın belirli bir süre engelleme hakkına sahiptir. Gayri maddi mal niteliğinde, soyut haklardır. Haklar, kiralanabilir (lisans), el değiştirebilir (devir), rehin edilebilir ve bağışlanabilir.

Sınai Mülkiyet Hakları Nelerdir

Sınai mülkiyet hakları; marka, patent, endüstriyel tasarım tescili, faydalı model, çoğrafi işaretler, geleneksel ürün adları ve entegre devre topoğrafyası olarak sıralanabilir. Fikri ve sınai haklarla ilgili videomuzuda izleyebilirsiniz.

 

Fikri ve Sınai Hakları Nelerdir Videosu

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Teknolojik İlerlemedeki Önemi Nedir

Ülkelerin kalkınmaları için entellektüel sermayeye ihtiyaç vardır. Genç beyinler ve fikri ve sınai mülkiyet hakları, bir ülkenin entellektüel birikimleridir.  Genç beyinlerimizi, sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirdikçe, yeni ve yaratıcı teknolojiler, ülkemizde tasarlanabilir hale gelecektir. Eğer bu ürünler, sınai mülkiyet haklarıyla uluslararası alanda korunursa, o ürünleri sadece ülkemizde üretip, yurt dışına ihracatını yapabiliriz. Bu sayede ülkemiz hızlı bir ivmeyle kalkınabilir. Firmalarımız markalaştıkça, uluslararası müşterilerin markalarımıza güveni arttığı için ihracatımız artacaktır. Aynı şekilde, yeni teknolojilerin üretim tekel hakkı, bizde olursa, ihracatımız ister istemez artacaktır. Yeni teknolojileri üreten firmaların, markalaşmaları daha hızlı olur. Aynı şekilde, yöresel lezzetlerimizi de çoğrafi işaretlerle tescillersek, bölgesel halklarımızı zenginleştirmiş oluruz.

 

Sınai Mülkiyet Hakları Örnekleri

Sınai mülkiyet haklarından olan çoğrafi işaret, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve marka örneklerini videolarımızdan izleyebilirsiniz.

 
Sınai Mülkiyet Hakları Örneklerinin Videoları

Patent Örnekleri

 

Endüstriyel Tasarım Örnekleri

 

Faydalı Model Örnekleri

 

Marka Örnekleri

 

Çoğrafi İşaret Örnekleri

 

Patent Eğitimi Almak İstermisiniz ?

Go2 Patents firmasının patent eğitim hizmetinden faydalanmak isterseniz, butona tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Patent eğitimi ile geleceğinizi şimdiden garanti altına alın.

 
Patent Örnekleri Eğitimi
Eğitim Almak için Butona Tıkla

Sınai Mülkiyet Hakları Nedir Kısaca Soru ve Cevap

 

1.Ciddi bir ticari girişimde bulunacaksınız, ama bir sınai mülkiyet hakkına tecavüz etme ihtimaliniz var. Yatırımınız ve vaktiniz boşa gidebilir. Hatta ceza alabilirsiziniz. Bu durumda ne yaparsınız?

 

Cevap:

-Hak sahibinden, tecavüz konusunda görüş talep edebilirsiniz.

-Patent veya marka vekilinden, görüş alabilirsiniz.

-Tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle, dava açabilirsiniz.

 

2.Patent hakkına tecavüz halinde, patent sahibi eğer patentini kullanmıyor ise yoksun kalınan kazanç nasıl hesaplanır?

 
Cevap:
-Tecavüz eden lisans sözleşmesi yapmış olsaydı, ne kadar lisans bedeli öderdi? Sorusuna yanıt aranarak, değer hesaplanır.

 

Daha fazla bilgi ve örnek istiyorsanız mail adresinize haber gönderebiliriz.

 

3.Çoğrafi işaret ve geleneksel ürün adında, tecavüzden dolayı yoksun kalınan kazanç nasıl hesaplanır?


Cevap:

-Yoksun kalınan kazanç; Patent, marka, endüstriyel tasarım tescilinde uygulanırken. Çoğrafi işaret ve geleneksel ürün adına uygulanmaz.


4.Sınai mülkiyet haklarına tecavüz suçu sebebiyle, el konulan malların, muhafazası ciddi külfet oluşturursa, veya eşyaların değerini kaybetme durumu söz konusuysa, ne yapılır?

Cevap:
-Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, mahkeme tarafından, hükümden önce, imhasına karar verilebilir.

 

5.Sınai mülkiyet hakkının DEVRİ nasıl yapılır?

 

Cevap:

-Ancak, Noterden onaylanmış devir sözleşmesiyle, devir yapılabilir.

 

6.Hakkın tüketilmesi nedir?

 

Cevap:

-Koruma altındaki ürünün, piyasaya sunulmasından sonra, bu ürünle ilgili fiiller, koruma hakkının kapsamı dışında kalır.
-Sadece, ürünün kötüleştirilerek kullanılmasını önleme hakkı vardır.

 

7.Bir Sınai Mülkiyetin, Lisansını alanın, dava açma şartları nelerdir?


Cevap:

-İnhisari lisans alan, kendi adına hemen dava açabilir.
-İnhisari OLMAYAN lisans alan, hak sahibinden dava açmasını talep eder.

-Hak sahibi 3 ay içinde dava açmazsa, lisans sahibi dava açar ve hak sahibine bildirir.

 

Daha fazla bilgi için diğer makalelerimizi okuyabilirsiniz

 
 
 
 

# Fikri ve sınai mülkiyet haklarının teknolojik ilerlemedeki önemi nedir # Sınai mülkiyet hakları örnekleri # Sınai mülkiyet hakları nelerdir kısaca # Sınai mülkiyet hakları nedir kısaca